सामान्यतया: भाइरस हावामा १२ मिनेट सम्म रहने

सामान्यतया: भाइरस हावामा १२ मिनेट सम्म रहने

काठमाडौं । अमेरिकी एक अनुसन्धान अनुसार कोभिड १९ संक्रमित व्यक्तिले बोलेको ८ देखि १४ मिनेटसम्म कोरोना भाइरस हावामा रहिरहने बताइएको छ । मानिस बोल्दा मुखबाट केही ड्रपलेट निस्कन्छ जसले भाइरस बोकेको हुन्छ । त्यो भाइरस ८ देखि १४ मिनेट सम्म हावामा रहिरहने U.S National Academy of Sciences ले गरेको अनुसन्धानले बताएको छ । 

यस्तो ड्रपलेटले भाइरस एक बाट अर्काे व्यक्तिमा सार्न सक्दछ । 

रिसर्चमा एक बन्द वाकसमा केही मानिसलाई २५ सेकेण्ड सम्म राखेर "Stay Healthy" भन्न लगाइयो । उनीहरु बोल्ने क्रममा लेजरले बाकसमा प्रक्षेपित (Projection) गरेको आधारमा अनुसन्धानकर्मि द्वारा ड्रपलेट गनियो । हावामा ड्रपलेट सामान्यतयाः १२ मिनेटसम्म बस्ने बताइएको छ । प्रत्येक मिनेट ठूलो स्वरले बोल्दा भाइरस बोक्ने ड्रपलेट एक हजार बढी हावामा आउने अनुसन्धानमा पाइएको छ । सानो स्वरले बोल्दा चाहिं थोरै ड्रपलेट हावामा आउने पनि उक्त अनुसन्धानले बताएको छ ।