ह्यारी पोटरका पुस्तक अमेरिकी स्कूलबाट किन हटाइए ?

ह्यारी पोटरका पुस्तक अमेरिकी स्कूलबाट किन हटाइए ?

काठमाडौ । बालबालिकहरू माझ सर्वाधिक लोकप्रिय  ह्यारी पोटरका पुस्तक अमेरिकाको एक क्याथलकि स्कूलबाट निकालिएको छ ।

स्कूलका क्याथलिक पुजारीहरूले यो पुस्तक पढने माथि  दुष्ट आत्माको प्रभाव पढन सक्ने निर्णय गरी हटाउन लगाएका हुन् ।

यो पुस्तकमा शापित गर्ने मन्त्रहरू सही भएको र यसको उच्चारणबाट पढनेमाथि दुष्ट आत्माको प्रभाव हुन सक्ने विषयमा सेन्ट एडवार्ड क्याथलिक स्कूलले यस्तो निर्णय गरेको हो ।